Διπλωματική – 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

9ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κοντοσφύρης Χάρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.Δ1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 16
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 28
Ανάπτυξη των πρώτων ιδεών της διπλωματικής με θεωρητική τεκμηρίωση.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση