Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Διακοσμητική

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο, Εργαστήριο Διακοσμητικής

Διδάσκουσα - ων Ζυρπιάδης Θεόδωρος
Καλαμάρας Φίλιππος
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.2μ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Το εργαστήριο πραγματεύεται το χώρο και την δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων μέσα σε αυτόν. Η έρευνα του χώρου και των αντικειμένων επιχειρείται μέσω διαφορετικών “projects” που εξετάζουν και αναλύουν τη “γλώσσα” των αντικειμένων και τις έννοιες του χώρου στη σύγχρονη εποχή.
Οι προσεγγίσεις είναι ποικίλες συνδυάζοντας οπτικές οι οποίες άλλοτε θα βαραίνουν προς στις εφαρμοσμένες τέχνες και άλλοτε προς στις εικαστικές τέχνες και αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:
α) Τρισδιάστατες εφαρμογές (αντικείμενο, κατασκευή)
β) Εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
γ) Εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένους χώρους.
Δίνοντας έμφαση στην προσωπική έρευνα, τον πειραματισμό, το σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα, καθώς επίσης στην έρευνα μιας ευρείας γκάμας υλικών και πρακτικών αλλά και τις νέες τεχνολογίες, το εργαστήριο επιχειρεί να ωθήσει τον/την φοιτητή/τρια σε ένα δημιουργικό αλλά και αναλυτικό τρόπο σκέψης που θα του επιτρέπει να αναπτύξει τις ιδέες του μέσα από μία σφαιρική μεθοδολογία, ώστε να είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

© 2020 eetf.uowm.gr