Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Κεραμική

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ντελάκος Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.2ν

Εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές της κεραμικής:  γνωριμία με τη φύση του πηλού και τους νόμους που τον διέπουν, εκμάθηση των βασικών τεχνικών κατασκευής κεραμικών αντικειμένων (τεχνική κορδονιών, λωρίδων, πίεσης, χύτευσης και τροχού) και των επιχρισμάτων με τα οποία μπορούν να επενδυθούν (γαιοχρώματα, υαλώματα). Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται διαλέξεις για την ιστορία της κεραμικής τέχνης με τη μελέτη χρηστικών αντικειμένων και κεραμικών γλυπτών.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Κατανόηση των φυσικών ιδιαιτεροτήτων του πηλού και των τεχνικών επεξεργασίας του.
  • Εκμάθηση των πιο σημαντικών φάσεων της ιστορίας της κεραμικής και στη συνέχεια ανακάλυψη των μορφοπλαστικών και εκφραστικών του δυνατοτήτων.

© 2020 eetf.uowm.gr