Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Ψηφιακές Τέχνες

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο, Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εψεφ.1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην διεύρυνση των διαστάσεων του εικαστικού έργου στον χρόνο, τον ήχο και το κείμενο και στην εννοιολογική διερεύνηση των σχέσεων τους. Στο μάθημα αναπτύσσονται πρακτικές συλλογής ηχητικής και οπτικής πληροφορίας (σκίτσα, σχέδια, φωτογραφία, video, κείμενα) και δημιουργίας δισδιάστατης κινούμενης εικόνας και ήχου (2d animation, ηλεκτρονικός ήχος), μέσα από ασκήσεις πάνω σε επιλεγμένες θεματικές καθημερινών πρακτικών και σκηνοθετημένων δράσεων. Γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών της πλαστικής γλώσσας της εικόνας και του ήχου μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα καθώς και των μεθόδων επεξεργασίας, σύνθεσης του πολυμεσικού υλικού. Γίνεται παρουσίαση διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας της ψηφιακής πληροφορίας είτε στον πραγματικό χώρο σε μορφή γραμμικών και μη γραμμικών χωρικών εγκαταστάσεων είτε στον εικονικό χώρο διαμέσου του διαδικτύου ή άλλων μέσων διανομής, ανάλογα με τον σχεδιασμό και την εννοιολογική ταυτότητα του έργου. Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις, παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.

© 2020 eetf.uowm.gr