Φωτογραφία Ι

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πετρίδης Πάρις
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.5δ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στόχος των μαθημάτων Φωτογραφία Ι–ΙΙ–ΙΙ, είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης που αφορά την καλλιτεχνική χρήση της φωτογραφίας. Τα μαθήματά κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: την ανάπτυξη ενός αισθητικού αλφαβητάριου με συστατικά όπως είναι η προοπτική, το κάδρο, η οπτική γωνία, το χρώμα, η τονικότητα, η συμμετρία, η αρμονία κ.ά. και την πρακτική αναζήτηση και καλλιέργεια μιας προσωπικής μεθοδολογίας για την παραγωγή φωτογραφικού έργου. Παραμένουμε στη φωτογραφική προσέγγιση που ονομάζεται καθαρή φωτογραφία (straight photography) και στις θεματικές του πορτραίτου, του τοπίου (εσωτερικού και εξωτερικού) και των νεκρών φύσεων που θα υλοποιηθούν με εργασίες και πρακτικές ασκήσεις. Για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι προαπαιτούμενη η δυνατότητα χρήσης προγράμματος για την ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφικών αρχείων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • Παραγωγή φωτογραφικών εικόνων, επιλογή, ηλεκτρονική επεξεργασία, αρχειοθέτηση, σύνθεση portfolio (ψηφιακού και χάρτινου), δημιουργία παρουσίασης σε ιστοσελίδα.
  • Μελέτη, ανάλυση και κατανόηση του έργου και των φωτογραφικών πρακτικών εμβληματικών μορφών της ιστορίας της φωτογραφίας.  Ανάπτυξη και καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, της ικανότητας ανάγνωσης και της ερμηνείας των φωτογραφικών εικόνων.  Ανάπτυξη και καλλιέργεια της χρήσης του φωτογραφικού μέσου σαν μέσο καλλιτεχνικής πρακτικής.

© 2020 eetf.uowm.gr