Φωτογραφία ΙII

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πετρίδης Πάρις
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.7δ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στόχος των μαθημάτων Φωτογραφία Ι–ΙΙ–ΙΙ, είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης που αφορά την καλλιτεχνική χρήση της φωτογραφίας. Τα μαθήματά κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: την ανάπτυξη ενός αισθητικού αλφαβητάριου με συστατικά όπως είναι η προοπτική, το κάδρο, η οπτική γωνία, το χρώμα, η τονικότητα, η συμμετρία, η αρμονία κ.ά. και την πρακτική αναζήτηση και καλλιέργεια μιας προσωπικής μεθοδολογίας για την παραγωγή φωτογραφικού έργου. Παραμένουμε στη φωτογραφική προσέγγιση που ονομάζεται καθαρή φωτογραφία (straight photography) και στις θεματικές του πορτραίτου, του τοπίου (εσωτερικού και εξωτερικού) και των νεκρών φύσεων που θα υλοποιηθούν μέσα από εργασίες και πρακτικές ασκήσεις. Στο μάθημα Φωτογραφία ΙΙI, ολοκληρώνεται η προσπάθεια για την σύνθεση ενός portfolio ή την ανάπτυξη ενός project. Για την συμμετοχή στο μάθημα είναι προαπαιτούμενη η δυνατότητα χρήσης προγράμματος για την ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφικών αρχείων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • Παραγωγή φωτογραφικών εικόνων, επιλογή, ηλεκτρονική επεξεργασία, αρχειοθέτηση, σύνθεση portfolio (ψηφιακού και χάρτινου), ανάπτυξη και διορθώσεις της παρουσίασης σε ιστοσελίδα.
  • Παράλληλα με την φωτογραφική παραγωγή, μελετούμε το έργο σημαντικών φωτογράφων που μπορούν να προσφέρουν μέσω του έργου τους ανατροφοδότηση στις εργασίες των φοιτητών/τριών.

Οι ακόλουθοι στόχοι παραμένουν:

  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, της ικανότητας ανάγνωσης και της ερμηνείας των φωτογραφικών εικόνων.
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της χρήσης του φωτογραφικού μέσου σαν μέσο καλλιτεχνικής πρακτικής.

© 2020 eetf.uowm.gr