Γλυπτική

7ο εξάμηνο, Εργαστήριο Γλυπτικής

Διδάσκουσα - ων Καλαμάρας Φίλιππος
Παπαδάκης Έκτωρ
Κωδικός Μαθήματος Εγλ.4
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 16

Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου, (δημιουργία προτομής, σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε φυσικό μέγεθος. Ασκήσεις σε μια θεματική αλλά και προτάσεις θεματολογίας από τους/τις φοιτητές/τριες. Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου καλλιτεχνών που σχετίζονται με τη θεματική που θέλει να εργαστεί ο/η κάθε φοιτητής/τρια. Συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριων στις δράσεις – επισκέψεις, που διοργανώνει το Εργαστήριο και συζήτηση επ ́ αυτών.

© 2020 eetf.uowm.gr