Γλυπτική

8ο εξάμηνο, Εργαστήριο Γλυπτικής

Διδάσκουσα - ων Παπαδάκης Έκτωρ
Κωδικός Μαθήματος Εγλ.5
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 16

Εξατομικευμένη συνεργασία των διδασκόντων με τον/την κάθε φοιτητή/τρια για την επίλυση των τεχνικών ζητημάτων αλλά και για την πληρέστερη εμβάθυνση και απόδοση του θέματος της προσωπικής του έρευνας.

© 2020 eetf.uowm.gr