Γλυπτική

4ο εξάμηνο, Εργαστήριο Γλυπτικής

Διδάσκουσα - ων Παπαδάκης Έκτωρ
Τσώτσος Χρήστος
Κωδικός Μαθήματος Εγλ.01
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18

Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου.(δημιουργία προτομής αλλά και σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Εισαγωγή στη προσέγγιση του γλυπτικού έργου στο δημόσιο χώρο. Διδασκαλία του τρόπου μεταφοράς μιας πρότασης, ιδέας η μακέτας του/της φοιτητή/τριας σε ολοκληρωμένη τρισδιάστατη κατασκευή με τη χρήση διαφόρων υλικών. (γύψος, μέταλλο, ξύλο, μάρμαρο, κ.τ.λ) Προσωπικό έργο.

© 2020 eetf.uowm.gr