Ηχητικός σχεδιασμός σε οπτικοακουστικές εφαρμογές Ι

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο, Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Διδάσκουσα - ων Βρακατσέλη Ανδρομάχη
Κωδικός Μαθήματος Επθ.14

Το μάθημα πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στον ήχο και τις εικαστικές τέχνες. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη μελέτη του ηχητικού πειραματισμού και των οπτικοακουστικών εφαρμογών, καθώς και στην κατανόηση της διάδρασης μεταξύ ήχου και εικόνας σε μορφές της σύγχρονης τέχνης. Πραγματοποιούνται ασκήσεις πεδίου και ανάπτυξη πρακτικών εγγραφής και εκμάθησης των απαραίτητων εργαλείων ηλεκτρονικής παραγωγής και επεξεργασίας του ήχου. Επίσης γίνεται διερεύνηση των σχέσεων εικόνας και ήχου στη δημιουργία και επεξεργασία των οπτικοακουστικών έργων.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Ικανότητα στην παραγωγή προσωπικών αλλά και ομαδικών δημιουργικών έργων στον τομέα της ηχητικής τέχνης.
  • Γνώση των παραμέτρων σύνθεσης και παραγωγής των ηχητικών ντοκουμέντων και έργων.
  • Αντίληψη της ένταξης του ήχου στον χώρο και τον χρόνο και κατανόηση της σχέσης ήχου και εικόνας.

© 2020 eetf.uowm.gr