Ηχητικός σχεδιασμός σε οπτικοακουστικές εφαρμογές ΙΙ

6ο εξάμηνο, Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Διδάσκουσα - ων Βρακατσέλη Ανδρομάχη
Κωδικός Μαθήματος Επθ. 15

Το μάθημα αποτελεί συνέχει του Ι και αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ του ήχου και των εικαστικών τεχνών με τη διεπιστημονική προσέγγιση δύο πεδίων: την τέχνη του ήχου (sound art) και τον ηχητικό σχεδιασμό (sound design). Η αντίληψη και οι αισθήσεις προσεγγίζονται μέσω της εφαρμογής του ηχητικού πειραματισμού και των ψηφιακών τεχνών (animation, video art κ.ά.). Η δομή του μαθήματος αποτελείται από σεμινάρια (θεωρητικού και εργαστηριακού χαρακτήρα), ανάθεση εργασιών συναντήσεις μικρών ομάδων φοιτητών-διδασκόντων, συζήτηση, ανατροφοδότηση και παρουσίαση των τελικών εργασιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Αντίληψη των αισθήσεων κατά τη διάδρασή τους με ηχητικές ποιότητες, που αποδίδουν μία πλαστικότητα στον ήχο.
  • Κατανόηση του ήχου με βάση μία μοντελοποιημένη τριδιάστατη υπόσταση όπως αυτή παρατηρείται στις εικαστικές τέχνες.
  • Ικανότητα στην παρουσίαση εργασιών και καλλιτεχνικών πρότζεκτ.
  • Έρευνα σχετικά με την τέχνη του ήχουν και τον ηχητικό σχεδιασμό.

© 2020 eetf.uowm.gr