Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παπαγεωργίου Ευθυμία
Κωδικός Μαθήματος Επε.03
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα προσφέρεται από το ΠΤΝ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔ. Κωδικός μαθήματος: 1007 για το ΠΤΝ και 506 για το ΠΤΔΕ. Η γόνιμη σχέση του/της φοιτητή/τριας με το βιβλίο ως αντικείμενο. Γνωριμία με τις τέχνες και τις τεχνικές παραγωγής ενός βιβλίου. Βιβλιοδεσία – Τυπογραφία – Εκδοτικές εργασίες. Βιβλιολογικές δραστηριότητες. Τεχνικές ανάγνωσης. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τέχνη της χειροποίητης βιβλιοδεσίας και της τυπογραφίας, βιώνοντας την άρρηκτη σχέση ύλης – περιεχομένου, αισθητικής – μορφολογίας. Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να παράγουν ένα βιβλίο σύμφωνα με όλους του εκδοτικούς, τυπογραφικούς και βιβλιοθηκονομικούς κανόνες.

Βιβλιογραφία

Γιανιάρης, Ανδρέας – Γιανιάρη, Φρόσω Α. (1983). Βιβλιοδεσία: τέχνη και τεχνική.

Δούνη, Κική κ.α. (2010). Η τέχνη και η τεχνική της βιβλιοδεσίας. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη

Bringhurst, Elizabeth (2004). Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης. Αθήνα: Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης

Πρακτικά του 1ου παγκοσμίου συνεδρίου τυπογραφίας και οπτικής επικοινωνίας(2002). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παν/μίου Μακεδονίας

© 2020 eetf.uowm.gr