Ιστορία του βιβλίου

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παπαγεωργίου Ευθυμία
Κωδικός Μαθήματος Επθ. 51
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Εισαγωγή στην ιστορία του βιβλίου (χειρόγραφο-έντυπο) η οποία ταυτίζεται με την ιστορία του ίδιου του πολιτισμού. Ιστορία της γραφής, των γραφικών υλών, της ανάγνωσης, των βιβλιοθηκών, της τυπογραφίας, της βιβλιοδεσίας. Η διαχρονικά βιωσιμότητα και χρηστικότητα του βιβλίου. Η θέση, ο ρόλος και η βιωσιμότητα του βιβλίου στην εκπαίδευση σήμερα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τη σπουδαιότητα της ιστορίας του βιβλίου και κατ’επέκταση του γραπτού λόγου και τον καθοριστικό ρόλο του στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού διαχρονικά.
  • Είναι σε θέση να εκτιμήσει το βιβλίο στις πραγματικές του διαστάσεις, δηλαδή, ως ύψιστο προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού – πολιτισμικό αγαθό, να επαναπροσδιορίσει την προσωπική και εκπαιδευτική του θέση με αυτό και τελικά να εφαρμόσει τις νέες του γνώσεις στην σχολική τάξη με την παραγωγή ποικίλων projects και δράσεων σχετικές με τη λειτουργία, το σκοπό και την αξία του βιβλίου-Βιβλιοαγωγή.
  • Προτείνει και οργανώνει νέες πρακτικές μετάδοσης της χρηστικότητας και χρησιμότητας του έντυπου βιβλίου στη νέα γενιά. Προβληματίζεται για το μέλλον του έντυπου βιβλίου και δημιουργεί σε συνεργασία με τους συμφοιτητές του/της μια ομάδα έρευνας π.χ. για το ηλεκτρονικό βιβλίο και τη νέα ενδιαφέρουσα προοπτική αυτής της μακραίωνης ιστορίας του γραπτού λόγου, που δεν σταματά να εξελίσσεται. Αναλύει, συγκρίνει και αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτού του είδους ερευνών οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση της σημερινής στάσης της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στο βιβλίο ως αντικείμενο και στο βιβλίο ως οθόνη.

© 2020 eetf.uowm.gr