Κόσμημα Ι

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σαγιάννος Ανδρόνικος
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.5ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Οι φοιτητές διδάσκονται εκτενέστερα τα υλικά. Επεξεργάζονται αρκετά μέταλλα,όπως αλουμίνιο, μπρούντζο, χαλκό, σίδερο και ατσάλι. Εξοικειώνονται με τα πλαστικά και τα παράγωγά τους, την εποξειδική ρητίνη, το φελιζόλ, τον πολυεστέρα, και το ακρυλικό. Γίνεται εισαγωγή στο σμάλτο. Το εργαστήριο παρέχει ειδικό φούρνο.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να αναγνωρίζει οποιοδήποτε υλικό,να το αξιοποιεί,
  • να το προσαρμόζει στη φόρμα που επιθυμεί και να το συνδυάζει με ποιότητες διαφορετικής υφής.

© 2020 eetf.uowm.gr