Κόσμημα ΙΙ

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σαγιάννος Ανδρόνικος
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.6ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σε αυτό το εξάμηνο οι φοιτητές κάνουν εμβάθυνση στο σχέδιο. Το πιο σημαντικό σε ένα έργο τέχνης είναι ο σχεδιασμός του. Η πρωταρχική, καινοτόμα ιδέα που θα μορφοποιηθεί και θα υλοποιηθεί. Οι φοιτητές ξεκινούν να σχεδιάζουν έχοντας ως αφετηρία έμπνευσης συγκεκριμένα σημεία που δίνονται και όταν ωριμάσουν και ανακαλύψει ο καθένας τον εαυτό του, στη συνέχεια ο ίδιος εμπνέεται από δικές του προτιμήσεις που συνειδητά επιλέγει, χωρίς να καθοδηγείται.

Μαθησιακά Aποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει:

  • να αντιλαμβάνεται πλήρως και να ελέγχει το σχέδιό του,
  • να προσαρμόζει εκείνος τις ανάγκες ολοκλήρωσης του έργου.

© 2020 eetf.uowm.gr