Κόσμημα ΙΙΙ

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σαγιάννος Ανδρόνικος
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.7ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στο τελευταίο εξάμηνο, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα κόσμημα με οποιοδήποτε υλικό. Η εξοικείωση με τα μηχανήματα και τα εργαλεία θα τους επιτρέψει να δουλεύουν μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού. Θα μπορούν να μορφοποιήσουν και να κατασκευάσουν οτιδήποτε, αλλά το πιο σημαντικό μέρος θα εξακολουθεί να είναι πάντα η ιδέα και ο σχεδιασμός. Η γνωριμία με τα υλικά θα τους βοηθήσει αργότερα να τα εντάξουν και σε άλλα μαθήματα.

Μαθησιακά Aποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να δημιουργεί οποιοδήποτε κόσμημα, με όποιο υλικό επιλέξει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος παρά τις δυσκολίες του βάρους και της άνεσης που επιβάλλονται.

Βιβλιογραφία

R. Arnheim, Οπτική Σκέψη, Θεσσαλονίκη: University studio press,2007.
O. Kυριακοπούλου, Μάσκες Υλικών, Αθήνα: Κάδμος, 2013.

© 2020 eetf.uowm.gr