Ρυθμολογία

Courses

Διδάσκουσα - ων Βοσκοπούλου Χρυσούλα
Κωδικός Μαθήματος ΕΘ.102
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών μορφολογικών και ρυθμολογικών στοιχείων των κυριότερων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν κατά διάφορες ιστορικές εποχές. Συγκεκριμένα μελετούνται τα χαρακτηριστικά στοιχεία από τους πολιτισμούς της περιοχής του Αιγαίου, της Κρήτης, της κλασικής Ελλάδας, της Ρώμης και της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη των ρυθμών αρχιτεκτονικής κατά την ελληνική και ρωμαϊκή εποχή, παράλληλα με τις εξελίξεις στη διακοσμητική και την τέχνη. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και διαλέξεις ειδικών στη μορφολογία των κτιρίων, καθώς και σχεδιαστικές ασκήσεις από την περίοδο που εξετάζεται κάθε φορά. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από την ολοκλήρωση των σχεδιαστικών θεμάτων και την κατάθεση εργασίας.

Βιβλιογραφία

Λάββας Γ. (2002). Επίτομη ιστορία της αρχιτεκτονικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Λέφας Π. (2000). Περί αρχιτεκτονικής. Αθήνα: Πλέθρον.

© 2020 eetf.uowm.gr