Σχέδιο 2

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Λιούκρας Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος Εσχεδ.2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Συνέχεια και διεύρυνση του μαθήματος  «Σχέδιο Ι» μέσα από την ανάδειξη σχεδιαστικών δεξιοτήτων στην αντίληψη και επεξεργασία οπτικών αλλά και νοητικών ερεθισμάτων και τη δημιουργία προσωπικού σχεδιαστικού ύφους. Μέσα από μια σειρά ασκήσεων που λειτουργούν συνδυαστικά και με άλλες αισθήσεις  εξερευνώνται οι δυνατότητες της οπτικής σύνταξης. Έμφαση δίνεται στην εξερεύνηση των οπτικών δομών και εννοιών στο σύγχρονο εικαστικό πλαίσιο.

© 2020 eetf.uowm.gr