Σύγχρονη τέχνη και η τέχνη του ήχου

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Βρακατσέλη Ανδρομάχη
Κωδικός Μαθήματος Επθ.13
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα αποτελεί βασική επισκόπηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της ηχητικής τέχνης στον 20ό  και τον 21ο αιώνα, καθώς και των βασικών ιδεών και καλλιτεχνικών πρακτικών της. Πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή της χρήσης του ήχου σε διαφορετικά πεδία, όπως στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στο κινούμενο σχέδιο, στα πολυμέσα και στη βιντεοτέχνη, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ακόμη ερευνώνται συγκεκριμένοι ηχητικοί σχεδιαστές, οι θεωρίες τους όπως και η ψυχοσυναισθηματική και μνημονική διάσταση του ήχου. Γίνεται μία παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους ο ήχος επικοινωνεί, ορίζει και ορίζεται από χώρους, διαμορφώνει τη μνήμη και δημιουργεί πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 

  • Η κατανόηση της εξέλιξης της ηχητικής τέχνης και της ένταξής στο ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο
  • Γνώση των δυνατοτήτων του ηχητικού εξοπλισμού
  • Ικανότητα μελέτης και έρευνας στην τέχνη του ήχου.

© 2020 eetf.uowm.gr