Σκηνογραφία – Ενδυματολογία Ι

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κιρκινέ Ευαγγελία
Κωδικός Μαθήματος Εσχ. 5στ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το εργαστηριακό μάθημα διερευνά τη σχέση της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας με τις παραστατικές τέχνες στο ιστορικό, θεωρητικό και πρακτικό της πλαίσιο. Η έρευνα αποσκοπεί στη συστηματική προσέγγιση και μεταγραφή του δραματουργικού νοήματος με εικαστικούς όρους, στο πλαίσιο του παραστατικού φαινόμενου σε θεατρικούς ή μη χώρους. Το μάθημα οργανώνεται με διαλέξεις, εντατικά βιωματικά εργαστήρια (workshops) και εργαστηριακή πρακτική.

Βιβλιογραφία

Βαροπούλου, Ελένη (2002).Το Ζωντανό Θέατρο, Δοκίμιο για τη Σύγχρονη Σκηνή. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα.

Collins, Jane and Nisbet, Andrew (2010). Theatre and Performance Design: Α Reader in Scenography. Οξφόρδη: Routledge Taylor Francis Group.

Payne, Blance, Winakor Geitel και Farrell – Beck, Jane (2009). Ενδυματολογία, Ιστορία της Ενδυμασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.

© 2020 eetf.uowm.gr