Βασικό Εργαστήριο – Χαρακτική

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο, Εργαστήριο Χαρακτικής – Έντυπης Τέχνης

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος Εχα.1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση