Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 1)

1ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Λιούκρας Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι εργαστηριακός με έμφαση στο χρώμα. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές -τριες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που αφορούν την λειτουργία του χρώματος στη ζωγραφική και στην τέχνη γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα με ασκήσεις εκ του φυσικού  (μοντέλο, νεκρές φύσεις, φύση) επιχειρείται να δoθεί έμφαση στο χρώμα και στην καλλιέργεια αισθητικού προβληματισμού, για τη σχέση φυσικής πραγματικότητας και καλλιτεχνικής απόδοσης. Δίνεται έμφαση στην αυτονομία του χρώματος, της γραφής, στις σχέσεις των χρωμάτων μεταξύ τους, στη σχέση χρώματος- σχεδίου, στη σχέση τονικότητας -χρώματος και στη κατανόηση συνολικά της ζωγραφικής επιφάνειας με πλαστικούς όρους. Επιπλέον δίνεται έμφαση στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι σχέσεις αυτές λειτουργούν οπτικά και επηρεάζουν ψυχολογικά την πρόσληψη της πραγματικότητας. Χρησιμοποιώντας  ως πηγές τη φύση και την ιστορία της ζωγραφικής παράδοσης, οι φοιτητές-τριες με ποικίλα υλικά διερευνούν αισθητικά και εννοιολογικά  ζητήματα της λειτουργίας της εικόνας, με στόχο την αποκάθαρση του βλέμματος από συμβάσεις.

© 2020 eetf.uowm.gr