Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 3)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Σπουδή εκ του φυσικού (νεκρή φύση, μοντέλο). «Πραγματικότητα»; Ασκήσεις σε άσπρο – μαύρο. Μονοχρωμία.

Course Downloads:

© 2020 eetf.uowm.gr