Ζωγραφική εργαστήριο 1

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γεροθανασίου Σύνθια
Ζιώγας Γιάννης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το μοντέλο και στη φύση. Έμφαση στις δυνατότητες ερμηνείας του πραγματικού. Εισαγωγή σε σύγχρονες προσεγγίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (χώρος/χρόνος). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού. Διάλεξη σε μια εικαστική θεματική που να σχετίζεται με το έργο του/της φοιτητή/τριας.

© 2020 eetf.uowm.gr