Ζωγραφική εργαστήριο 1

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γεροθανασίου Σύνθια
Ζιώγας Γιάννης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.4
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 16
Επιλογή ενός θέματος που θα επεξεργαστεί ο/η φοιτητής/τρια και θα μελετήσει τις προσεγγίσεις των προηγούμενων εξαμήνων. Έμφαση στις δυνατότητες ερμηνείας του πραγματικού. Προσεγγίσεις μετασχηματισμού της εικόνας, εισαγωγή στις προσεγγίσεις της ζωγραφικής ως ενός διευρυμένου πεδίου. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (αυτοαναφορικότητες/αυτοπροσδιορισμοί). Συμμετοχή σε μια από τις συλλογικές διαδικασίες που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού. Παιδαγωγικές Εφαρμογές

© 2020 eetf.uowm.gr