Ζωγραφική εργαστήριο 1

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γεροθανασίου Σύνθια
Ζιώγας Γιάννης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.5
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 16
Ατομική εργασία με κάθε φοιτητή/τρια. Διερεύνηση των δυνατοτήτων της θεματικής, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, μελέτη των εννοιολογικών προεκτάσεων. Συμμετοχή σε μια από τις συλλογικές διαδικασίες που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας). Κείμενο ατομικού στοχασμού.

© 2020 eetf.uowm.gr