Ζωγραφική εργαστήριο 1

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γεροθανασίου Σύνθια
Ζιώγας Γιάννης
Ζυρπιάδης Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.01
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το μοντέλο και στην φύση. Εισαγωγή σε σύγχρονες προσεγγίσεις σχηματισμού της ζωγραφικής επιφάνειας και εικόνας. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (ιστορία/μνήμη). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού.

© 2020 eetf.uowm.gr