Ζωγραφική εργαστήριο 1

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζιώγας Γιάννης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.01
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το μοντέλο και στην φύση. Εισαγωγή σε σύγχρονες προσεγγίσεις σχηματισμού της ζωγραφικής επιφάνειας και εικόνας. Εργασία σε μια θεματική με εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (ιστορία/μνήμη). Προσωπικό έργο. Κείμενο ατομικού στοχασμού.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση