Ζωγραφική εργαστήριο 2

2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζυρπιάδης Θεόδωρος
Καστρίτσης Γιάννης
Λιούκρας Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΒ.2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18
Ενδελεχής μελέτη της καλλιτεχνικής πράξης. Ανάδειξη και ενθάρρυνση της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής ματιάς και γραφής κάθε φοιτητή – τριας. Σχολιασμός έργων καλλιτεχνών, επισκέψεις σε εκθέσεις, ομαδικές κριτικές. Έμφαση στο χρώμα.

© 2020 eetf.uowm.gr