Ζωγραφική εργαστήριο 2

2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Καστρίτσης Γιάννης
Λιούκρας Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΒ.3
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18
Συνέχεια των προβληματισμών του προηγούμενου εξαμήνου. Σύνδεση του έργου του φοιτητή – τριας με την ιστορία της τέχνης και την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα. Ανάδειξη και ενθάρρυνση της ιδιαιτερότητας, της προσωπικής έκφρασης και της γραφής του κάθε φοιτητή – τριας.

© 2020 eetf.uowm.gr