Ζωγραφική εργαστήριο 2

2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Καστρίτσης Γιάννης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΒ.4
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 16
Μεγαλύτερη εμβάθυνση στους προβληματισμούς και στα τεχνικά και αισθητικά ζητήματα που έχουν τεθεί στα προηγούμενα εξάμηνα.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση