Ζωγραφική εργαστήριο 2

2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Καστρίτσης Γιάννης
Λιούκρας Σωτήρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΒ.5
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 16

Σπουδή σε βάθος, ανάπτυξη και διατύπωση προσωπικής γραφής που θα οδηγήσουν στην διπλωματική εργασία. Τεκμηρίωση της καλλιτεχνικής πρότασης.

© 2020 eetf.uowm.gr