Ζωγραφική εργαστήριο 3

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Κοντοσφύρης Χάρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18

Σπουδή εκ του φυσικού. Σταδιακή αποδέσμευση από το ‘θέμα’. Σχέση ζωγραφικής – επιστήμης. Έννοια της ‘αφαίρεσης’. Περιορισμένη χρωματική κλίμακα. Ματιέρα.

© 2020 eetf.uowm.gr