Ζωγραφική εργαστήριο 3

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Κοντοσφύρης Χάρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.3
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18

Σπουδή. Ζωγραφική και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ανεικονική ζωγραφική.

© 2020 eetf.uowm.gr