Ζωγραφική εργαστήριο 3

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Κοντοσφύρης Χάρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.4
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 1

Σύνθεση. Η έννοια του ‘κενού’ και του ‘γεμάτου’ . Γιαπωνέζικα χαρακτικά. Παιδαγωγικές εφαρμογές.

© 2020 eetf.uowm.gr