Ζωγραφική εργαστήριο 3

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Κοντοσφύρης Χάρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.5
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18

Σύμβολα γραπτού λόγου στην Ανατολή και τη Δύση. Πλαστικό ενδιαφέρον. Εννοιολογικές προεκτάσεις.

© 2020 eetf.uowm.gr