Ζωγραφική εργαστήριο 3

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, 4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζωγράφος Θωμάς
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.01
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Σπουδή εκ του φυσικού με έμφαση στο τοπίο. Εργασία.

© 2020 eetf.uowm.gr