Διακοπή μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου 2019

Λόγω των επικείμενων Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών στις 26 Μαΐου
2019 καθώς και των επαναληπτικών Αυτοδιοικητικών Εκλογών στις 2 Ιουνίου 2019, στις
ακόλουθες ημερομηνίες, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στην άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι :

•      Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

•      Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

•      Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

•      Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

 

© 2020 eetf.uowm.gr