ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΝΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, εγκαίνια 4 μΑΡΤΊΟΥ 2015 , 20 χαράκτριες -20 ποιήτριες‏. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

28 u03A6u0395u0392 2015 (2) 28 u03A6u0395u0392 2015 (9) 28 u03A6u0395u0392 2015 (1) 28 u03A6u0395u0392 2015 (3) 28 u03A6u0395u0392 2015 (4) 28 u03A6u0395u0392 2015 (5) 28 u03A6u0395u0392 2015 (6) 28 u03A6u0395u0392 2015 (7)

© 2020 eetf.uowm.gr