Ημερίδα «Ουτοπίες, Eυτοπίες, Δυστοπίες»

Στις 14 Μαΐου του 2008 πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα «Ουτοπίες, Eυτοπίες, Δυστοπίες» στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην ημερίδα,την οποία πλαισίωναν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις,έλαβαν μέρος εισηγητές/διδάσκοντες του Α.Π.Θ. του Π.Θ. και του Π.Δ.Μ. Την οργανωτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Αγγελική Αυγητίδου και Ζωή Γοδόση.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ

1 Αφίσα.

2 Στιγμιότυπο από τις ομιλίες.

3 «Η ελεγχόμενη πόλη» από το φυλλάδιο της ημερίδας (κολλάζ Κ. Στούμπου).

4Γενική άποψη της αίθουσας.

© 2020 eetf.uowm.gr