Σεμινάρια «Performance Now v.1: Επιτελεστικές πρακτικές στην τέχνη και δράσεις in situ»

Τα σεμινάρια «Performance Now v.1: Επιτελεστικές πρακτικές στην τέχνη και δράσεις in situ» πραγματοποιήθηκαν στις 14-15 Μαϊου 2010 και περιελάμβαναν ένα βιωματικό εργαστήριο. Ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στο Τ.Ε.Ε.Τ. και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Π.Σ.Φ. του Τμήματος Νηπιαγωγών, Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές Δομές και Πρακτικές).

Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή: Αυγητίδου Αγγελική, Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Ματθαίου Αλεξάνδρα, Καπουλίτσα Ξανθή.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ

1 Άποψη της αίθουσας.

2 Αφίσα.

3-4 Στιγμιότυπα από το βιωμάτικό εργαστήριο.

© 2020 eetf.uowm.gr