Το 1ο Εργαστήριο στο ΚΜΣΤ: Διεπιστημονικό Συνέδριο / «Τοπίo: ιστορίες, πολιτικές, αναπαραστάσεις»

Πραγματοποιήθηκε Παρασκευή 9 κ Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το Διεπιστημονικό Συνέδριο / «Τοπίo: ιστορίες, πολιτικές, αναπαραστάσεις», στο πλαίσιο της έκθεσης “Εικαστική Πορεία  προς τις Πρέσπες 2007-2014, μια διαδικασία βίωσης του τοπίου”. Στις δύο ημέρες που διήρκεσε το συνέδριο, αναπτύχθηκαν θεματικές που αφορούσαν την υλοποίηση της Εικαστικής Πορείας, αλλά και ευρύτερα ενότητες που σχετίζονται με την έννοια της μνήμης, της αποτύπωσης της πραγματικότητας, της μεταφοράς της σε εικαστικό έργο, της εκπαιδευτικής διάστασης της διαδικασίας. Το Συνέδριο παρακολούθησαν δεκάδες καλλιτέχνες, φιλότεχνοι, σπουδαστές που συνέβαλαν με τις ερωτήσεις και τη συμμετοχή τους στη δημιουργική ατμόσφαιρα του διήμερου.

Θα εκδοθεί κατάλογος της έκθεσης και πρακτικά του Συνεδρίου.

photo 1 small

© 2020 eetf.uowm.gr