11. Ηχώ Φλώρινας

Εφημερίδα Ηχώ Φλώρινας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα

Ώρες απασχόλησης: Ελεύθερο κατά περίπτωση

– Δακτυλογραφήσεις κειμένων
– Απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφημένων συνεντεύξεων.
– Πραγματοποίηση συνεντεύξεων
– Εκμάθηση ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης
– Εσωτερικά – Εξωτερικά ρεπορτάζ.

© 2020 eetf.uowm.gr