12.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 έως 15:00

– Βιβλιοθηκονομικές εργασίες.

– Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες.

© 2020 eetf.uowm.gr