14.4/Θ Ειδικό Πειραματικό Σχολείο

4/Θ Ειδικό Πειραματικό Σχολείο

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα

Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 10:00 έως 14:00

Δραστηριότητες στις οποίες θα απασχοληθούν οι φοιτητές –τριες είναι :Ομαδικά Προγράμματα Παρέμβασης Εργαστήριο –Κυκλοφοριακή Αγωγή –Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου –ζωγραφική Εκδρομές . Ο στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι να αποκτήσουν τα ΑμεΑ δεξιότητες  αυτοεξυπηρέτησης που θα τους  οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους.

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr