15.Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη

Ώρες απασχόλησης:  Δευτέρα –Παρασκευή 10:00π.μ – 18:00μ.μ

Τμήμα Συντήρησης, Ψηφιακές καταχωρήσεις, Διατήρηση αρχείου Ελλήνων Καλλιτεχνών,
Διοικητική Υποστήριξη

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr