ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας με τον Δήμο Κοζάνης, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για τον διαγωνισμό για την δημιουργία σειράς εικαστικών παρεμβάσεων σε δημόσιες όψεις και χώρους του εν λόγου Δήμου. Στόχος του διαγωνισμού είναι η στήριξη, και η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των εικαστικών τεχνών στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η Νέα Καταληκτική Ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή, 18η Αυγούστου 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ παράταση

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΕΤ

© 2020 eetf.uowm.gr