1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) που διοργανώνει το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 08 Ιουλίου 2022 και απευθύνεται επιπλέον και σε φοιτητές ομοειδών και συναφών τμημάτων στην Ελλάδα.
Όσες/όσοι ενδιαφερόμενες/οι, παρακαλούνται να στείλουν τις προτάσεις τους (τίτλος και μια σύντομη περιγραφή έως 30-40 λέξεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ts.uop.studentconference2022@gmail.com μαζί με τα στοιχεία τους (όνομα, ιδιότητα, τμήμα, στοιχεία επικοινωνίας).

Η προθεσμία υποβολής τίτλων και περιλήψεων είναι 15 Ιουνίου 2022.

 
 
 

Με εκτίμηση,

Μαρία Σικιτάνο, υποψήφια διδάκτωρ ΤΘΣ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Υπεύθυνη Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

© 2020 eetf.uowm.gr