1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής: Διερευνητική διαδρομή στον Δενδροπόταμο για την προετοιμασία της Πορείας προς τον Δενδροπόταμο, στο πλαίσιο της έκθεσης στο ΚΜΣΤ

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου διερευνήθηκε  η κοίτη του Δενδροπόταμου, ενός χειμάρου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία εστιάστηκε στην περιοχή της Σταυρούπολης και ειδικώτερα στο σημείο όπου ο Δενδροπόταμος αφηνιάζει και ξεχύνεται ανάμεσα στα παράνομα σπίτια. Τα περισσότερα σπίτια ανήκουν σε Ρωσσοπόντιους που είχαν επαναπατριστεί το 1962 από το Καζακνστάν όπου είχαν εξοριστεί επί Στάλιν. Συλλέξαμε ιστορίες, αφηγήσεις και εικόνες όπως τις ιδιαίτερες εικόνες των αυτοσχέδιων γεφυριών. Σε επόμενη ενημε΄ρωση θα οριστεί το σημείο συνάντησης και η διαδικασία της Πορείας προς το Δενδροπόταμοπιατου ιοαννιδης (2) μικρό ιοαννιδης (14) μικρό ιοαννιδης (26) μικρό

 

 

 

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr