1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής Προγραμματισμός Εκθέσεων για το Ακαδημαϊκό Ετος 2015-16 “8 τόποι 8 εκθέσεις”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2015-16

 

courbet

 

8 τόποι 8 εκθέσεις

 

Οι εκθέσεις για το 1ο Εργαστήριο αποτελούνε μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΤΕΕΤ. Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η διδασκαλία της αναζήτηση στοχαστικού αιτήματος και η επιμόρφωση σε διαδικασίες  συλλογικής δουλειάς. Σκοπός της τέχνης είναι ο συλλογικός στοχασμός και η διερεύνηση όλων εκείνων των προσεγγίσεων που θα επέτρεπαν να αναπτυχθεί το συλλογικό αίσθημα διερεύνησης και αναζήτησης.  Αυτό διδάσκεται με αυτή τη διαδικασία.

 

Για το 2015-16 οι εκθέσεις θα έχουν διττή μορφή: πρώτον σε  εκθέσεις εκτός Φλώρινας σε χώρους που αναζητούν την ιδιαιτερότητα των ιδεών και δεύτερον στη Φλώρινα ως μέρος της διαδικασίας κατανόησης ιδεών. Η πρώτη κατηγορία είναι με προαιρετική συμμετοχή. Στη δεύτερη ωστόσο πρέπει να συμμετάσχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του 1ου Εργαστηρίου δηλώνοντας τρεις από αυτές με σειρά προτίμησης. Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή και οι απόφοιτοι και έως τρεις ανά έκθεση από άλλα εργαστήρια.

 

13. Προγραμματισμός Εκθέσεων 2015-16

13α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εκθεσεις του 10υ Εργαστηρίου 2015-16

© 2020 eetf.uowm.gr