2. 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Φλώρινας

2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30 έως 14:00

1.    Βοηθοί σε σχολική βιβλιοθήκη, όπου θα ασχοληθούν με την ηλεκτρονική καταχώρηση βιβλίων στο σύστημα καθώς και τον δανεισμό τους σε μαθητές.
2.    Γραμματειακή υποστήριξη σχολικής μονάδας.

3. 1ο Δημ. Σχολείο Φλώρινας
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
Ώρες απασχόλησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, μόνο πρωινές ώρες

1.    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ( ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΔΑΣΚΑΛΟ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ )
2.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΚΗΝΙΚΩΝ  ΘΕΑΤΡΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
3.    ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

© 2020 eetf.uowm.gr